Салам Алейкум

[Куплет 1]:
Һәр яңы таңдар атҡанда
Ҡанатлы уйҙар уята.
Мең хыял мең бер теләк
Сыҙармы минең сыҙармы минең йөрәк?

Беҙ әле юлдың башында
Күп әле бик күп уҙарга.
Ләкин был беҙҙең һайлаган юл.
Туғаным, берҡасан онытма.

Припев:
Яңа таң атканда
Без барабыҙ
Үҙебеҙҙнең юлдар

[Куплет 2]:
Беләсеңме, килә дөңьяда
Шундый мәхәббәт табырга.
Булсын җаныма терәк
Источник novembrelibertaire.info
Чыдармы минем чыдармы минем йөрәк?

Иң авыр, иң кыен чакларда
Ул бирмәс миңа егылырга.
Җиңәрбәз бергә барысын да
Тик күзләре елмайсын миңа.

Припев:
Яңа таң атканда
Без барабыз
Үзебезнең юллар